Τρόποι αντιμετώπισης επίθεσης με χρήση Krav Maga

Τρόποι αντιμετώπισης επίθεσης με χρήση Krav Maga

Τι συμβαίνει στο νου από την στιγμή που πρέπει να αντιδράσουμε; Η Limits Krav Maga – LKM σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες αντίδρασης και χρήσης αυτοάμυνας Krav Maga.

Πρώτο στάδιο
Αντίληψη του περιστατικού – με αισθήσεις μας (Ακούμε , βλέπουμε, αισθανόμαστε).

Παράδειγμα
Αντίληψη μιας κίνησης μιας σκιάς, ενός όπλου ή μιας πρόθεσης.
Αντίληψη ενός θορύβου από την κίνηση του επιτιθέμενου ή ενός προειδοποιητικού ήχου.
Ακούμε τον επιτιθέμενο
Νιώθουμε επαφή.

Δεύτερο στάδιο
Μετάβαση πληροφορίες στο εγκέφαλο, αυτό γίνετε από το περιφερειακό νευρικό σύστημα.
Παράδειγμα τα μάτια αντιλαμβάνονται μια κίνηση και διαβάζετε στο εγκέφαλο η πληροφορία.

Στάδιο τρίτο
Εντοπισμός και αναγνώριση
Ανάλυση των πληροφοριών που έφτασε μέσω των αισθητηρίων οργάνων και βάση της εκπαίδευσης του ατόμου στο Krav Maga και εμπειρίας αρχίζει η διαδικασία πρόληψης ή αποφυγής.

Τέταρτο στάδιο
Διαβίβαση μηνύματος στους μυς από το περιφερειακό νευρικό σύστημα
Οι ηλεκτρικές ώσεις διαβιβάζουν διαβιβάζουν το ανάλογο μήνυμα στους μυς και συντονίζεται η ανάλογη δράση με χρήση αυτοάμυνας Krav Maga.

Πέμπτο στάδιο
Οι μυς αντιδρούν και συντονίζεται μαζί με την σκέψη προκειμένου να εκτελέσουν μια τακτική ή τεχνική Krav Maga.

Βασικά σημεία
Μέσω της εκπαίδευσης Krav Maga μπορούμε να βελτιώσουμε τα εξής:
Διανοητική ικανότητα εντοπισμού του κινδύνου και απειλών
Βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας των απειλών.
Σύντομο χρόνο περιθώριο αντίδρασης.

Τελικός στόχος
Γενική βελτίωση της ικανότητας τεχνικών Krav Maga και την ικανότητα άμεσης άμεσης και σωστής αντίδρασης όταν το απαιτούν οι περιστάσεις

Επάνω