Τα προσωπικά σας δεδομένα στον χώρο μας είναι απολύτως ασφαλή. Σε όποια σελίδα και αν είστε στον χώρο μας κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν καταγράφεται, δεν διαμοιράζεται και δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Συγκεκριμένα:

SSL πιστοποίηση. Ο χώρος παρέχει κρυπτογράφηση μέσω του SSL.

Cookies. Ο χώρος χρησιμοποιεί cookies τα οποία όμως είναι αποκλειστικά για την ταχύτητα του χώρου και για τίποτε άλλο. Υπάρχουν εξωτερικά scripts που φορτώνουν τα γνωστά κουμπάκια “share” και άλλες λειτουργίες που είναι κοινές σε κάθε χώρο.

Στατιστικά. Ο χώρος δεν καταγράφει IP’s. Χρησιμοποιούμε τα στατιστικά της Burst και τίποτε άλλο και οι μόνες καταγραφές που γίνονται είναι σε ποιες σελίδες ήσασταν, από ποια χώρα ήρθατε, και με ποια φράση μας βρήκατε και άλλα στοιχεία όπως τι λειτουργικό έχετε. Αν δεν θέλετε να καταγράφεται η επίσκεψη σας μπορείτε να το κάνετε μέσω της ανώνυμης περιήγησης. Όλοι οι σύγχρονοι περιηγητές το υποστηρίζουν. Τα στατιστικά ύστερα από ένα διάστημα θα σβήνονται.

Φόρμες επικοινωνίας. Όταν μας στέλνετε κάποιο email θα πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα δεν αποθηκεύεται εδώ ή τοπικά. Τα στοιχεία σας ύστερα από 15 ημέρες διαγράφονται αυτόματα. Στις 15 αυτές ημέρες καμία επεξεργασία ή διαμοιρασμός γίνεται.

Τα δεδομένα σας. Την στιγμή που δεν επιτρέπουμε εγγραφές στον χώρο μας άρα δεν έχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να αφήσετε. Αυτόματα αυτό είναι και η μεγαλύτερη ασφάλεια σας.

Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων έχει οριστεί ο Κύριος Θεόδωρος Ντινόπουλος