Νοητική εκπαίδευση στο Krav Maga

Νοητική εκπαίδευση στο Krav Maga

Η Limits Krav Maga – LKM δίνει έμφαση και στην νοητική εκπαίδευση του Krav Maga η οποία βασίζεται σε τέσσερις παραμέτρους:

  • Εκπαίδευση υπό πίεση

Σε αυτόν τον τομέα εκπαίδευσης Krav maga επιδιώκουμε να αντιμετωπίσετε το στρες και το άγχος μιας βίαιης αντιπαράθεσης με τον φόβο τον πόνο και την ασφάλεια των άλλων. Χωρίς τέτοια εκπαίδευση είναι πιθανό η συναισθηματική αντίδραση να μειώσει την ικανότητα σας να αντιμετωπίσει την απειλή.

  • Βελτίωση της τεχνικής

Χρησιμοποιούμε την ψυχική εκπαίδευση στο Krav Maga για την ενίσχυση και προώθηση της φυσικές εκπαίδευσης (Φυσικές ενστικτωδώς κινήσεις το ανθρώπινου σώματος) H οπτικοποίηση είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε δημιουργώντας σενάρια στο μυαλό μας που θα ήταν δύσκολο να εξασκήσουμε στην πραγματικότητα. Επίσης ασκήσεις χαλάρωσης και συγκέντρωσης βοηθούν στην εκτέλεση της εκπαίδευσης Krav Maga και μιας πραγματικής μάχης υπό ρεαλιστικούς κανόνες.

  • Έλεγχος συναισθημάτων

Ο έλεγχος των συναισθημάτων είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι και μέρος της νοητικής εκπαίδευσης στο Krav Maga. Εδώ επιδιώκουμε μια νοητική πειθαρχεία ώστε να ενεργείτε σωστά, δηλαδή σωστές τεχνικές και τακτικές Krav Maga και να ξεπερνάτε το βάρος των συναισθημάτων. Στην μάχη καλό θα είναι να μην ενεργείτε με φόβο θυμό ή άγχος.

  • Δημιουργώντας το επιθυμητό νοητικό επίπεδο

Η εκπαίδευση που παρέχει η Limits Krav Maga – LKM θα κάνει το μυαλό να συνδεθεί με ορισμένες κινήσεις του σώματος δημιουργώντας την επιθυμητή νοητική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο αντίδρασης και εκτελεστής τεχνικών αυτοάμυνας Krav Maga .

H Limits Krav Maga – LKM σας εκπαιδεύει τα παραπάνω αλλά και στην έγκριτη ύλη του ιδρυτή του Krav Maga – Imi System.

Επάνω